Complex Posttraumatisch Stresssyndroom

CPTSS (Complex Posttraumatisch Stresssyndroom) is een psychische aandoening die ontstaat als gevolg van langdurige en herhaalde traumatische gebeurtenissen, zoals chronische mishandeling, misbruik, of langdurige stressvolle situaties. CPTSS vertoont symptomen die vergelijkbaar zijn met posttraumatische stressstoornis (PTSS), maar het omvat ook andere kenmerken. De symptomen van CPTSS kunnen variëren van persoon tot persoon, maar hier zijn enkele veelvoorkomende kenmerken:

 • Herbeleving van het trauma: Dit kan zich uiten in flashbacks, nachtmerries of terugkerende, verontrustende gedachten over het trauma.
 • Emotionele ontregeling: Mensen met CPTSS hebben vaak moeite om hun emoties te reguleren. Ze kunnen intense stemmingswisselingen ervaren, zoals woede, verdriet, angst en schaamte.
 • Zelfbeeldproblemen: CPTSS kan leiden tot een negatief zelfbeeld en gevoelens van schuld en schaamte. Betrokkenen kunnen zichzelf beschouwen als slecht, waardeloos of gebrekkig.
 • Problemen met interpersoonlijke relaties: Mensen met CPTSS kunnen moeite hebben met het opbouwen en onderhouden van gezonde relaties. Ze kunnen zich terugtrekken, wantrouwend zijn tegenover anderen of zich moeilijk aan anderen kunnen hechten.
 • Overprikkeling: Dit omvat een staat van constante alertheid of overgevoeligheid voor prikkels. Dit kan leiden tot slaapproblemen, prikkelbaarheid en moeite met ontspannen.
 • Diepe en verborgen schaamte:  Diepe schaamte komt voort uit de valse geïnternaliseerde overtuiging dat we van nature slecht zijn, gebroken zijn of niet goed genoeg zijn, na voortdurende haatdragende boodschappen die door misbruikers zijn ingeprent.
 • Vermijdingsgedrag: Mensen met CPTSS kunnen situaties, mensen of plaatsen vermijden die hen aan het trauma herinneren. Ze kunnen zichzelf isoleren om confrontatie met hun angst of herinneringen te voorkomen.
 • Verlies van vertrouwen in anderen en zichzelf: CPTSS kan leiden tot een diepgaand verlies van vertrouwen in andere mensen en in het vermogen om met uitdagende situaties om te gaan.
 • Fysieke symptomen: Vaak zijn er ook fysieke symptomen zoals hoofdpijn, maagpijn en andere stressgerelateerde gezondheidsproblemen.
 • Dissociatie: Dit is een gevoel van vervreemding van zichzelf of de omgeving. Dissociatie kan leiden tot geheugenproblemen, depersonalisatie (het gevoel hebben dat je jezelf niet bent) en derealisatie (het gevoel hebben dat de wereld niet echt is).

Behandeling van CPTSS


CPTSS ontwikkelt zich over een lange periode als reactie op chronische traumatische stress, en kan complexer zijn dan de symptomen van acute PTSS die optreden na één enkele traumatische gebeurtenis. Mensen met CPTSS hebben vaak professionele hulp nodig om met deze symptomen om te gaan en te herstellen. Therapieën zoals traumagerichte therapie en cognitieve gedragstherapie zijn aan te bevelen bij de behandeling van CPTSS.

MDMA-therapie wordt beschouwd als veelbelovend voor de behandeling van CPTSS vanwege verschillende redenen:

 1. Emotionele doorbraak: MDMA kan helpen bij het doorbreken van emotionele blokkades en het vergemakkelijken van de toegang tot diepgewortelde emoties en herinneringen die vaak bij CPTSS betrokken zijn. Het stelt mensen in staat om op een veilige en gecontroleerde manier moeilijke emoties en ervaringen te verkennen.

 2. Verhoogde empathie en verbondenheid: MDMA verhoogt gevoelens van empathie en verbondenheid, zowel met de therapeut als met zichzelf. Dit kan patiënten helpen om een vertrouwensrelatie op te bouwen met hun therapeut en zich meer open te stellen voor het verwerken van traumatische ervaringen.

 3. Angstvermindering: MDMA heeft het potentieel om angst en defensieve reacties te verminderen, waardoor men zich veiliger en meer op hun gemak voelt om over hun trauma's te praten en deze te verwerken.

 4. Verbeterde communicatie: Het medicijn kan de communicatie tussen de patiënt en de therapeut vergemakkelijken, waardoor diepgaandere gesprekken mogelijk zijn die leiden tot inzicht en genezing.

 5. Langdurige effecten: Hoewel de directe effecten van MDMA enkele uren duren, kunnen de emotionele effecten veel langer aanhouden. Dit biedt de mogelijkheid om dieper te graven in de onderliggende trauma's en emotionele pijn.

 6. Veiligheid en begeleiding: MDMA-therapie wordt uitgevoerd in een gecontroleerde en veilige omgeving, onder begeleiding van een  getrainde professional. Hierdoor kunnen mensen op een gecontroleerde manier met hun trauma omgaan.